Viva – Akcja dla Zwierząt

30.11 br apl. adw. Ewelina Taraszkiewicz z ramienia Fundacji Viva! uczestniczyła w rozprawie jako oskarżyciel posiłkowy w sprawie o przestępstwo znęcania się nad zwierzętami zawisłej w Sądzie Rejonowym Warszawa – Śródmieście o sygn. akt V K 399/20. Dziękujemy za zaufanie!