Przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej w świetle badań własnych aktowych

Patrycja Stolarczyk

Z przeprowadzonych badań aktowych wynika, że z wnioskiem o pozbawienie władzy rodzicielskiej najczęściej występuje jedno z rodziców lub kurator sądowy. W tym drugim przypadku, postępowanie najczęściej kończy się pozbawieniem władzy rodzicielskiej obojga rodziców ze względu na alkoholizm, przemoc oraz środowisko patologiczne. Natomiast w sprawach wszczynanych na wniosek matki, sąd zazwyczaj orzekał o pozbawieniu władzy rodzicielskiej ojca z powodu braku zainteresowania dzieckiem.

Niemal połowa wszystkich składanych wniosków o pozbawienie władzy rodzicielskiej dotyczy ojca. Są to zazwyczaj sytuacje, kiedy wyłączną pieczę nad dzieckiem od dawna sprawuje tylko matka na skutek rozbicia rodziny czy też odbywania przez ojca długoletniej kary pozbawienia wolności.

Wielodzietność rodziny nie ma wpływu na sposób wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodziców, ponieważ ponad połowa wniosków dotyczy rodzin z jednym małoletnim dzieckiem. Nie ma znaczenia także małe doświadczenie życiowe wynikające z młodego wieku rodziców, ponieważ najwięcej rodziców objętych postępowaniem było w przedziale wiekowym od 35 do 45 lat.

Rodzice objęci postępowaniem opiekuńczym są z reguły ze sobą skonfliktowani. Nie potrafią oddzielić konfliktu między sobą od relacji z dziećmi. Matki często są współuzależnione od mężów bądź konkubentów. Znoszą ich alkoholizm oraz przemoc. Z całości zebranego materiału badawczego wynika, że choroba alkoholowa stanowi pierwotne źródło prawie wszystkich problemów rodzinnych. Drugą najczęstszą przyczyną pozbawienia władzy rodzicielskiej jest brak troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka (brak zainteresowania).

Link do artykułu:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjIhNGxgNP6AhVE_SoKHYIMCIcQFnoECAwQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.arch.ms.gov.pl%2Fpl%2Fprobacja%2F2017%2Fdownload%2C3653%2C3.html&usg=AOvVaw3fxDTq6JHgVGwUmFtcUcfu